Kto sme

Už viac ako 10 rokov v pevnej zostave aktívne zabezpečujeme technické zázemie pre mladé kresťanské spoločenstvá ako napr. zbory, divadlá a kapely. Venujeme sa zvuku aj svetlu. Od začiatku korona krízy do nášho portfólia pribudol aj obraz čo dokazujeme stále prebiehajúcimi priamymi prenosmi z farského kostola Sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Kde sme